Aquesta Junta Directiva va ser ratificada per la Junta electoral el 30 de Novembre del 2022 per dirigir el Club durant els propers 4 anys, està formada pels següents Socis:

President: Sr. Josep Maria Tura Torres
Vice-President 1r, àrea esportiva: Sr.Joan Carles Vargas López
Vice-Presidenta 2a, àrea econòmica: Sra. Emi Palacios Jiménez
Secretari: Sr. Oriol Boix Bertran
Vocal: Sr. Agustí Faura Aguilar
Vocal: Sra. Sílvia Echandi
Vocal: Sr. David Puig Clarà